8 mei 2024

Persbericht Vlaams WerkgeversplatformVlaamse Ondernemers roepen op tot versnipperen van regels die administratieve overlast veroorzaken


50 parlementsleden aanwezig op campagnemoment Vlaamse Ondernemers


Op de laatste dag van de parlementaire werkzaamheden starten de Vlaamse Ondernemers een campagne die de overmatige regeldruk aanklaagt: de Vlaamse Snipperdagen. Gewapend met een papierversnipperaar trekken de Ondernemers naar de verschillende parlementen om er letterlijk wetten en regels te versnipperen. Meer dan 50 parlementsleden uit de Kamer en het Vlaams Parlement kwamen langs voor een gesprek over de regeldruk. De parlementsleden kozen ook zelf overbodige wetten en regels om die vervolgens te versnipperen. De Vlaamse ondernemers is een samenwerkingsverband tussen 20 sector- en werkgeversorganisaties. Ze vragen bij het begin van de verkiezingscampagne aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat in Vlaanderen.


“De bureaucratische rompslomp in dit land remt het ondernemerschap. In elke sector en van klein tot groot: de overvloed aan regelgeving vormt een van de belangrijkste frustraties voor ondernemingen. De toegenomen regulitis brengt ook kosten met zich mee. Wij zijn ervan overtuigd dat veel regels geschrapt kunnen worden omdat ze gedateerd zijn, niet effectief of gewoonweg onnodig. Daarom organiseren we de Vlaamse Snipperdagen. Onze oproep aan alle politici luidt dan ook: maak in alle regeringen werk van het structureel verminderen van de regeldruk”, aldus de Vlaamse Ondernemers.

Het verminderen van de administratieve verplichtingen moet de ambitie zijn van elke regering. Ondernemers ervaren de bestaande regeldruk als een rem op innovatie en ondernemerschap. Bureaucratische rompslomp moet vermeden worden.

De Vlaamse Ondernemers vragen om in te zetten op regelluwte en futureproof regelgeving. Dat kan met robuuste en minder gedetailleerde rechtsregels die technologieneutraal zijn geformuleerd.

Verouderde regelgeving moet systematisch worden afgeschaft. Goldplating bij de omzetting van Europese regelgeving moet worden vermeden. Bij goldplating voert een lidstaat strengere regels in dan wat Europa voorschrijft. Digitalisering met volledige invoering van het ‘only-once’-principe draagt bij tot de verlaging van de administratieve lasten en kosten.De Vlaamse Snipperdagen


De Vlaamse Ondernemers nodigen alle ondernemingen uit om zelf aan te geven welke regelgeving volgens hen beter wordt afgeschaft. Via de website www.vlaamsesnipperdagen.be kan iedereen een stem uitbrengen op een longlist van 15 overbodige regels of wetten.

De campagne De Vlaamse Snipperdagen loopt van 8 mei tem 8 juni 2024. Na afloop zullen de Vlaamse Ondernemers bekendmaken wat de top-3 is aan te versnipperen regels en wetten.Longlist van 15 overbodige regels


 1. Onwerkbare Federal Learning Account
 2. Te strenge taalregels in masteropleidingen
 3. Te lange wachttijd bij arbeidsmigratie
 4. Gedateerde startbaanverplichting
 5. Onrealistische taalvereisten voor vrachtwagenchauffeurs
 6. Te laag vast forfait Vlaams Opleidingsverlof
 7. Goldplating bij de omzetting van Europese regelgeving
 8. Verplichting voor bedrijven tot plaatsen van zonnepanelen
 9. Wildgroei aan lokale tonnageverboden
 10. Buitensporige boetes bij overlading vrachtwagens
 11. Absurde verbod om winst te maken in de zorgsector
 12. Kostenverhogende retributies bij uitvoeren van sleufwerken voor glasvezel
 13. Subsidiëring van verenigingen die beleid juridisch aanvechten
 14. Buitensporige responsabiliseringsbijdrage werkgevers inzake invaliditeit
 15. Onuitvoerbare terugbetaling van elektriciteitskosten thuisladen


Wie zijn de Vlaamse Ondernemers?


De Vlaamse Ondernemers is een samenwerkingsverband tussen 20 sector- en werkgeversorganisaties: Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen), Agoria Vlaanderen (technologische industrie), Cimabel (tabaksproducten), Comeos (handel en diensten), Denuo (circulaire economie), Embuild Vlaanderen (bouw), Energia (raffinage en energieoplossingen), essenscia vlaanderen (chemie en life sciences), FBAA (autobus- en autocarondernemers), Febetra (transport en logistieke diensten), Febiac (gemotoriseerde wegvoertuigen), Federgon (HR-diensten), Fedustria Vlaanderen (textiel, hout en meubel), Fevia Vlaanderen (voeding), inDUfed (glas, papier en karton), Staalindustrie Verbond (staal), Traxio (mobiliteitsprofessionals), Vlaamse Havenvereniging (havengemeenschappen), Vlozo (private zorgondernemers) en WF-FE (internationale handel, vervoer en logistiek).